Wednesday, May 21, 2014

Europaparlamentsvalet Light


Kom och rösta grabbar och tjejer! Bild fru Ulla Kistalight
Kistalight i tagen som medborgare utanför Kista Bibliotek. Vi jobbar som röstmottagare och träffar massor av Kistabor mest varje dag bakom valurnorna.
Om EU kan man ha många synpunkter men alldeles säkert tycker vi att man kan ha en mer filosofisk hållning till Europagemenskapen; fria resor, arbete, ekonomisk rörlighet och möjligheter till studier i 28 länder är inte fy skam och grabbar och tjejer!
Låt oss som svalorna flyga fritt åtminstone inom EU!
Förresten har vi egentligen något val?
 Hur mycket har ett mindre land i världens minsta världsdel Europa att komma med i konkurrensens och globaliseringens tidevarv.
Bättre att vara med i en gemenskap än att stå utanför!

Nu något om Europaparlamentet...
Europaparlamentet väljs i direktval sedan 1979 av EU:s medborgare och ska företräda väljarnas intressen och det har sitt ursprung i grundfördragen från 1950-talet. Se kol och stålgemenskapen, EEG (ekonomi och kärnkraft då kallad atomenergi) och Europeiska unionen 1992 (Maastrichtfördraget) och senast Lissabonfördraget.
Val hålls vart femte år senast 2009 och i år är det dags igen för närmare 500 miljoner medborgare att välja 751 ledamöter. Sverige får (har) 20 ledamöter,  flest har Tyskland, 99 stycken, helt enkelt för att de har största folkmängden och för att det är proportionella val.

Ledamöterna från EU:s 28 länder fördelas i parlamentet efter politiska grupper. Från vänster Röda socialistiska, Gröna miljöpartier där även Piratpartiet huserar, från gult till mörkblå för Liberaler, Kristdemokrater och Konservativa. Pastellblå (?) för Nationalister och Ultranationalister på höger ytterflygeln.
Europaparlamentet har tre arbetsorter (omdiskuterat) Bryssel, Strasbourg och i Luxemburg administration. Hela sammanträden med samtliga ledamöter, plenum hålls i Strasbourg och ibland i Bryssel. Talman är för närvarande Martin Schulz från de tyska socialdemokraterna ett av de större partierna i EU-parlamentet.

Grabbar och tjejer vad gör då parlamentet?
Utan att snärja in oss i allt för mycket regelverk och utformningar finns det tre viktiga uppgifter.

  • Parlamentet stiftar lagar och har genom valet, medborgarna i EU, demokratisk legitimitet
  • Parlamentet utövar demokratisk kontroll av alla institutioner (kommissionen m. fl.) och har makten att godkänna, förkasta eller kräva att ledamöter avgår.
  • Parlamentet har den heliga makten över pengarna tillsammans med Rådet beslutar man om EU:s budget och de godkänner eller förkastar budgeten som helhet.
Grabbar och tjejer skynda nu till valurnorna och låt göra er röst hörd!
PS Kul att arbeta som röstmottagare, hel del folk bakom urnorna, och Kistalight träffar många unga människor, mest studenter - typ våra gamla elever, plus panschisar och några musiker, som är samhällsintresserade och behöver lite extrainkomster för det är inte lätt att försörja sig som kulturarbetare i dessa tider.

Andra bloggar om Kista  Andra bloggar om fotografi Andra bloggar om litteratur  Andra bloggar om klassresor  Andra bloggar om författare: Andra bloggar om Stockholm Andra bloggar om skrivande 
  • ©Thommy Sjöberg

Labels: ,

1 Comments:

Anonymous Kistalight said...

Pst!
Så var det över för den här gången med valet!
Arbetade under valdagen i Norra Ängby ingen rödgrön röra där inte!
Men en hel del röster på Miljöpartiet!
Fick även hälsa på vår utbildningsminister Björklund som bor i området och förstås röstar och besöker vallokalen.
I den sena kvällen levererade vi rösterna, jag och ordförande Anna W, till Stadshuset.
Mäktig upplevelse även det!
Stadshusets Blå Hallen förvandlat till en bikupa för röstmottagare!
Surrrrrrrrrrrr!

3:43 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home