Wednesday, May 01, 2013

På spaning bland hightech och nationella prov

Solidaritet, arbetarklassens kampenhet - ingen första majdemonstration för Kistalight i år istället på spaning bland glas, stål och betong. Går på hightechpromenad i Kista, för att skaffa energi till att rätta nationella prov i So. I sommar kommer vi att mucka från Spånga high och till hösten kanske jag blir student på DSV och får uppleva undret av att bli morfar. Bild Thommy Sjöberg från mobile.
Nationella proven i So blir för Kistalights räkning ett kraftprov. 120 färska prov i Historia där del A spänner över områden som Antiken, första världskrigets utbrott, kolonialismen, Gamla Egypten, franska revolutionen, källkritik kring slavhandeln, Lenin, Hitler och nazismens maktövertagande, att använda historia jämförelser mellan Kristallnatten och Utöya och några lättare frågor kring industrialismens genombrott.
Bra och tänkvärda uppgifter alltså!
Eleverna får referera till historia, granska, tolka och värdera källor, visa på förmågan att reflektera över och använda historiska begrepp.
Riktigt intressant kan det bli om man är nyfiken på hur elever tänker!
Inte när de svarar rätt med (politiskt) korrekta svar utan mer när de inte riktigt kan svaren men ändå försöker resonera och argumentera och skapa ett svar.
Svar som kan ge tankegångar för hur man utvecklar sin undervisning och förståelse för vad som är rimligt, rätt nivå och hur unga människor tänker i dag.
Alltså spännande och intressant med nationella prov i So, här Historia, bara ett litet aber!
Invändning!
Var hittar man tiden för att rätta 120 nationella prov i ett redan fullmatat schema?

Andra bloggar   om Kista  Andra bloggar om litteratur    Andra bloggar om klassresor  Andra bloggar om författare: Andra bloggar om Stockholm    
 ©Thommy Sjöberg

Labels: ,

3 Comments:

Anonymous Kistalight said...

Mer om nationella proven i Historia.
Proven består av två delar, A och B med 22 olika uppgifter för att pröva olika färdigheter och förmågor.
Antal sidor 21+20 med olika svar som ska bedömas blir med två klasser (21+20)60 = 2410 sidor
Inget man gör på en kafferast!

1:05 PM  
Anonymous Kistalight said...

Kistalight som passar på att besöka en studievägledare på DSV under sina hightechvandringar.
Frågar om man inte tar en studieplats för ung människa om jag kommer in på utbildningen Digitala medier.
Du säger studievägledaren Kidsen behöver äldre människor omkring sig, många studenter här har fortfarande svårt att bli vuxna och ta ansvar.
Dessutom säger han har du betalt så mycket skatt i dina dar!
Bra säger Kistalight som behöver kursen för att utveckla sin teknik och sina kunskaper i konsten att hantera bild, film och ljudfiler.

3:58 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Hello boys!

Ingen känsla för timing här!
Lyckats med bedriften att avsluta min stolta lärarkarriär
just vid samma tidpunkt som den slutliga lararreformen ska genomföras.
The final countdown!
Vilket innebär att jag just nu har 120 nationella prov åk 9 i Hi att rätta och bedöma.
Förutom de vanliga proven!
Så ska det skrivas omdömen - vilka senare ska tas bort!
Enligt löfte från utbildningsministern!
Alltså de första nat. proven i Hi och de sista omdömena!
Föreslår fika några dagar in i juni!
Återkommer!

Morsning/Korsning
Thommy den siste So-lärare

11:52 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home