Monday, November 26, 2012

Poesi på en dag 2012 - en gång till

Kistalight har hämtat ett ex här om dagen av årets Poesi på en dag där vi medverkar med en liten svit av Haikudikter under rubriken Haget. Snygg upplaga med många spännande bidrag  - spontant känner vi igen några författare som Börje Crona rimsmed och cuplettmakare, Den flygande poeten Akra Arya - Monfared och Jag missade Woodstock författaren Bengt O Björklund.  
Antologin är tryckt av Författares bokmaskin och den ges ut vid en årlig återkommande fest med sång och poesiläsning.
Kistalight som deltar för 7:e gången citerar från antologins baksidas text samtidigt som vi passar på att hylla Författares Bokmaskin. Bokmaskinen som i dagarna  har värnat om det fria ordet i 40 år med sina mångsidiga publikationer på all världens språk och gett möjligheter till tryckning för oss som inte hittat vägen till de etablerade förlagen!
Författares Bokmaskin said...


Det finns små källarlokaler där kulturer lever. Platser där folk samlas för att läsa poesi. Ett exempel finns under jord på S:t Eriksgatan 10, där Författares bokmaskin årligen ordnar Poesi på en dag i mitten av november.Kommer man dit med en dikt, kommer man med i en bok. Ingenting censureras och man får skriva på det språk man vill.
Så enkelt kan det vara.Så här blev det helt enkelt.

Länkar till  tidigare bidrag i Poesi på en dag från Kistalight!
Gränsvakt 2006 även publicerad i ABC...Kistalight 
Fars Dag Light 2007 se även tryckt i Kistalight goes Ryan  
Poesi on line Kistalight 2008 se även tryckt i Kistalight Academy
Mona Lisa Light - october Toscana 2009 tryckt i ny upplaga av Kistalight goes Ryan - några ex kvar
Haget 2012

©Thommy Sjöberg

Labels: , ,

1 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

ABC...Kistalight
... goes Ryan första upplagan
och Kistalight Academy är slutsålda på förlaget!
Några få ex kvar - nytryck av goes Ryan och ett antal Kistalight på spaning finns i lager.
Bara att beställa på kistalight@gmail.com

2:23 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home