Tuesday, July 12, 2011

Curonian spit – Kuriska näset – Haiku Light

Två förrymda häxor från Witches hill (Raganos kallnas)? – Juodkranté strandpromenad vid Kuriska sjön Bild Thommy Sjöberg

Kursiu nerija

På andra sidan
Bris nordväst, inte kuling
Sommarlovsvindar

             *

Den öppna gränsen
2 gånger Häxornas kulle
Lagunens spegel

            *

På Svärmorsberget
Italienska blicken
Stege mot himlen

Andra bloggar om Kista  Andra bloggar om Haiku Andra bloggar om Kuriska näset
©Thommy Sjöberg

Labels: , ,

1 Comments:

Anonymous Kistalight said...

Vi prövar verserna
och flyttar rader!
Får se vad det slutar?

9:59 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home