Thursday, June 02, 2011

Antonio Gramsci och Anders Ehnmark


Ser i DN att essäisten Anders Ehnmark fyller 80 år - Kistalight säger grattis från Kista. Här med en bit om hans Stad i ljus som är en studie av Antonio Gramsci och hans liv. Essän finns även att läsa i Kistalight på spaning.

Outsiders och den politiska essän
 I dag gör vi ett litet besök i Sarajevo genom en nytolkning (Kistalight) av Imam Beys Mosque ur Sarajevo blues av Semezdin Mehmedinovic Prosadikten är från Sarajevos belägring under dess beskjutning några år in på 1990-talet och kan fungera som ett litet intro av vår politiska essä nedan.


Reader, if you go up Abdullah Kaukji street another 50 meters!

Läsare, om du går uppför Abdullah Kaukjigatan
- 50 meter till!
När du vänder dig om
 ser du ett Sarajevo i dimma:
Ett kosmos av sorg!
Ovanför dimman
kan du se Gamla stans hustak
där ovan minareten av Beymoskén
isolerad från den jordbundna
alldagliga dimman.
(Översättning Thommy Sjöberg)

- Kistalight fortsätter sitt sökande efter olika litterära genrer. En stor politisk essäist var Antonio Gramsci som presenteras här.


 Gramsci Light
 Antonio Gramsci, kallad Nino, en av Italienska kommunistpartiets grundare, legendarisk skribent, blev förebild för vänstern under sextiotalet, som ung kille var han inte främmande för moderniteten, skrev om Pirandello, klasskamp och politik, drömde om att resa, fick istället se Italiens fängelser från insidan som politisk fånge på trettiotalet under Mussolinis fascistiska diktatur.
 Om Gramsci har Anders Ehnmark skrivit en essä, Stad i ljus, där han sätter in Gramscis idéer i en latinsk context och fortsätter sin egen prövande undersökning om makt och demokrati. Kanske har han skrivit en bok som kan vara en passande läsning för unga kommunister och alla andra som vill söka nya vägar för det radikala samtalet.
 Stilen hos Ehnmark är sökande, prövande och lätt lyrisk. Det är en gripande bok han skrivit om en fascinerande människa som kom från provinsen Sardinien i utkanten av det italienska samhället. Den unge Gramsci kom att göra en kulturell resa som påminner om den de svenska arbetarförfattarna gjorde under 1930-talet. Så har bokens titel hämtats från Eyvind Johnsons bok från trettiotalet med samma namn. Lilla Nino var en hårt prövad person redan från tidig barndom. Tuberkulos i ryggraden, Potts sjukdom, var prognosen. Ett faktum som hämmade växten och han fick en puckel.
 Ehnmark berättar om hur familjen konstruerade en speciell dräkt där han kunde hängas upp i en bjälke för att rakna. Hans fader lät sy en kostym där utväxten doldes. För att träna ryggen hade han små hantlar av lavasten. Nino var begåvad och trots att fadern satt i fängelse, troligen sardiska intriger, och umbäranden fick han stipendium för att studera i Turin. Studierna byttes till en verksamhet som skribent i Turinupplagan av Avanti och han recenserade och dyrkade Pirandello. Ett avancerat val för en kille som kom från landsbygden.
 Tillsammans med Togliatti kom han att grunda Italienska kommunistpartiet och verkade under några år som parlamentsledamot innan han fängslades av Mussolini. Under sina fängelseår skrev han det som kom att bli hans livsverk och som kom att göra sensation när böckerna publicerades på 60-talet. Sex ljusbruna volymer från det italienska förlaget Einaudi Anteckningar från fängelset, Quaderni del carcere. Redigerade och systematiserade gavs de ut med titlar som:

* Den historiska materialismen och Benedetto Croces filosofi
* De intellektuella och kulturens organisering
* Italiens enande
* Anteckningar om Machiavelli, politiken och den moderna staten
* Litteratur och nationellt liv
* Förr och nu

- De volymerna skulle jag vilja äga och läsa!

I sitt skrivande kom Gramsci att inspireras och föra ett samtal över tiden skriver Ehnmark. En dialog som spänner över årtusenden, från Livius romartid till renässansen och Machiavellis italienska stadsstater till den fascistiska diktaturen under Mussolini.
- Här blir Gramsci spännande.
 I sin isolering i fängelset kommer han att ställa frågor bortom kommunismens testuggning. Viktig blir idén om hegemonin som bas för samhällets kultur och inte kommunisternas idé om klasskampen. Utan att snärja in mig allt för mycket i tolkningen av hegemonibegreppet uppfattar jag det som att de intellektuella; lärare, författare, journalister, jurister m.fl. både under Mussolinis fascism och andra perioder verkar för det borgerliga och "förnuftiga" samhället och är bärare och förvaltare av det bestående samhället.Intressant är Gramsci som iakttagaren, outsidern, från det fattiga Sardinien. Den som kommer utifrån och ser samhället med nya ögon. Läsarten blir då att Gramscis skrifter är mer essäer och dialoger i ett politiskt samtal förda av en skicklig skribent. En person som använder humor och sarkasm som verktyg i sitt författarskap och sin politiska kamp. Skrivandet är då mer prövande och undersökande än att det är en politisk ideologi och program för kommunismen.
- Vet inte vilken omfattning Gramscis skrifter finns översatta till svenska. På engelska lär de finnas och det kan vara en möjlighet till läsning om man inte behärskar italienskan.
 För oss som har ett hjärta som bankar för förorten och då speciellt för Järvafältet är det fantastiskt att tänka sig att Gramscis sonhustru Margarita Gramsci lever och verkar i Rinkeby och även om detta kan man läsa i Ehnmarks bok om Gramsci. Här i Kista har vi haft nära släktingar i nedstigande led till Rosa Luxemburg. Anna, som är grand old matte till vår katt. Kul att tänka sig att släktingar till två stora legendarer inom vänstern från 1900-talet finns på Järvafältet.
-Banne mig också om jag inte såg en skymt av Lenins barnbarn på Tensta bibliotek häromdagen.
 Fin bok om ett fascinerande människoöde.
Andra bloggar om Kista Andra bloggar om litteratur Andra bloggar om Antonio Gramsci
Andra bloggar om Författare
©Thommy Sjöberg

Labels: , ,

2 Comments:

Anonymous Kistalight said...

En skymt av Lenins barnbarn i texten ovan måste ses som symboliskt.
En metafor för alla bokstavstroende, marxist-Leninister såväl som fundamentalister!
För Lenin själv hade naturligtvis ingen tid med barn.
- Varken egna eller andras upptagen som han var med att formulera den rätta läran och de taktiska strategierna på sin kammare!

2:34 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Ser i DN att fem av Anders Ehnmarks essä och reortageböcker kommer i nytryck, print-on-demand, och som e-böcker.
Titlarna är Frihetens rike, En stad i ljus, Slottet, Resan till Kilimanjaro och om Machiavelli Maktens hemligheter.
Läsning för sommarverandan kanske!

11:48 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home