Sunday, November 28, 2010

Varför inte en Kistalight till jul?

Vem vill inte hänga en påse, pytsa en balja, sätta en strut, ur ingen vinkel alls? Kistalight vid Nackastatyn på Söder i Stockholm 
 - Varför inte en julbok i år?  Bild Love Sjöberg

Just for fun!

Årets tema är Kistalight på spaning…
bland deckare, flanörer och en annan och annan igelkott.
Varför ge ut en bok om böcker?
Pretentiöst!
Är det inte något bara för de stora drakarna?

Vi gör ett försök - kanske ett sätt att skärpa sig.
Se hur texterna fungerar i ett sammanhang.
Ungefär som en lärare som bjuder
in sina kolleger till sin lektion.
För att få se sig själv med andras ögon.

Lite snits på kompositionen
och flyt med orden det får läsarna avgöra.
En bok kan du bära med dig
klar blir den först
när den får sina läsare.

Säg mig vad du läser ...

Andra bloggar om Kista  Andra bloggar om litteratur
©Thommy Sjöberg
Det kommer mera!

Labels: , , ,

2 Comments:

Anonymous Kistalight said...

Att hänga en påse utan vinkel?
Med det menar vi, förstås, på Kistalight att göra en strut, ett mål, på t ex hörna eller en frispark från hopplöst läge som sitter där!
Kan också vara ett spelmål ur en omöjlig situation.
Kort sagt att skapa något nytt och oväntat!
- Av det omöjliga!

1:41 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Kistalight korrekturläser så smått under söndagen, 12 december, och funderar på:
Vad har jag gett mig in på?
- Visst är det kul med texter när de hamnar i en bok!
- Men blir det bra?
- Jaaaaaaaaaaaa...
- Klart du ska tro på det här!

7:29 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home