Sunday, October 10, 2010

Förortens geografi

Klart att Kistalight var där i veckan!
Var?
Panorama på Kulturhuset!
Vad hände där?
Samtal om förortens mentala geografi mellan Per Wirtén och Alexandra Rinkeby Pascalidou med Christoffer Barnekow som samtalsledare med fokus på Per Wirténs nya bok . Där jag kommer från - Kriget mot förorten Per Wirtén berättar att han som förebild för sin bok har haft en tysk författare som fotvandrat genom östra England.
- Kan det ha varit essäisten Maximilian Sebald med The Rings of Saturn!

 Det är en ordentlig promenad han ger sig ut på - Per Wirtén i sin bok!
 - Från Heron city i Skärhomen, via Flemingsberg, Fullersta i Huddinge till Hagsätra och punkens Rågsved. På jakt efter den försvunna kåkstaden i Örby över miljonprogrammets Östberga och med avslutning genom Årsta, utopi från femtiotalet, fram till Gullmarsplan och 2000-talets Hammarby sjöstad.
 En vandring där du upptäcker hur grönt Stockholm är - mer natur än betong säger Per Wirtén som genomför vandringen under två dagar eller 16 timmar med matsäck, karta och GPS. En symbolisk tid förstås för Per har under hela sitt liv bott i,  iakttagit och reflekterat över förorten.
Samtalet kommer mycket att handla om den negativa kritik som förorten fått utstå genom åren. Per Wirténs bok är en hyllning till förorten men också ett försvar och en kartläggning av föraktet mot förorten i samtidsdebatten.
- Ovisst när begreppet miljonprogrammet myntades!
Förort och innerstad hör ihop och Per Wirtén talar om sprawl - en öppen stad med stora gröna mellanrum som öar, en grön arkipelag, i en allt mer växande storstad.
I diskussionen lyfter Per Wirtén fram en glömd arkitekt som var i ropet vid tiden före Almstriden i början av 1970-talet - Sune Lindströms lilla gröna med kartor för vägnätet.
Kistalight saknar funderingar kring att Allt det spännande sker i förorten - teorier om att det är i periferin - utkanten det sker samhällsförändringar. Här sker tillväxten, här förändras stadslandskapet och människorna med dem?
- Idéer som florerade under 1990-talet och som ofta återkommer i debatten om förorten!
Klart vi köper några signerade böcker. En av Per Wirtén och en av Alexandra Pascalidou (Hemma på min mammas gata) till min dotter - vilket gör Alexandra riktigt glad.
När vi slår upp Per Wirténs bok hittar vi en karta över hans vandring. På gränsen mella Rågsved och Hagsätra finns, märker vi till vår glädje, den gamla månskensrinken för hockey och rinkbandy kvar.
Där har Kistalight lirat i sin ungdom senast i en hockey-bockey match där den gamla hockeylegenden Tjalle Mild deltog i vårt lag.
Hur det gick?
Klart att vi vann!
Men det var några år sedan!
Andra bloggar om Kista Andra bloggar om Stockholm Andra bloggar om Förorten Andra bloggar om litteratur
 ©Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

1 Comments:

Anonymous Kistalight said...

Allt det spännande sker i förorten!
Det bara är så!

8:17 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home