Friday, March 28, 2008

Entreprenör on tour

En entreprenör på turnerande fot

En del av Dylans storhet som artist, singer, songwriter, musiker, bandledare, författare och numera även som konstnär är att inspirera och få andra i rörelse.
- Man får lust att skriva, sjunga eller spela helt enkelt! När man tar del av hans grejer.
Plus att han var ett medium för en hel generation de där magiska åren på 60-talet.
- Film verkar dock inte vara hans grej!
- Är det för att en bra film kräver så mycket organisation, planering, hantverkskunnande och tålamod för att det ska bli bra?
Sen får man inte glömma att i dag är Dylan en entreprenör med sitt varumärke som är just "Bob Dylan". Ett varumärke som ständigt visas upp och är på väg on the road med hans, NET, never ending world tour.
- Just nu i Latinamerika!
- Senast i festivalorten Zacatecas i Mexico.

Dessutom! With Your Host Bob Dylan
XM Radio Deep Tracks Themes,
Dreams & Schemes Theme Time Radio Hour
March 26: Heat
April 2: Cold
Wednesdays at 10 ET etc

Bob är numera även radiopratare - amerikansk musik är ofta temat - dessutom är han kunnig i sitt ämne.
Andra bloggar om Bob Dylan:
©Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won't come again
And don't speak too soon
For the wheel's still in spin
And there's no tellin' who
That it's namin'.
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin'.

11:23 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home