Saturday, November 24, 2007

Thanksgiving Day

Hollywood Dog en favorit på Kistalight - kanske inte världens mest subtile krönikör som illustratör men kraftfull och handfast. Hans kvinnosyn lämnar en del övrigt att önska.
Kalkon inför Thanksgiving day!
- I veckan har president Bush benådat en kalkon som traditionen bjuder på gräsmattan utanför Vita huset. Den vita kalkonen som benådades flögs omgående till Disneyland. Elaka tungor antyder att fler borde ta samma flight - ja rentav att mr Bush är en kalkon
- Klicka gärna på bilden!

I veckan som var har jag auskulterat hos ett antal kolleger på skolan, Spånga gymnasium, där jag arbetar. Auskultationen ingår i ett projekt för en öppnare skola och kallas Lära av varandra. Trevligt att besöka arbetskamraternas lektioner och att få besök.
- Visst lite pirrigt men man skärper sig en aning dessutom får man se eleverna i nya situationer. Utan att direkt vara några skolinspektörer har vi som uppgift att kika på:
  • Lektionernas struktur
  • Elevernas lust att lära
  • Ordning och reda
  • Helheten

Vi är ca 70 lärare på skolan som delats in i 7 grupper om 10 i varje fem från högstadiet och fem från grundskolan. Ämnen ska vara så spridda som möjligt och projektet genomförs under drygt två veckor. För min egen del har jag besökt lektion i Datorkunskap gymnasiet, Word, sen måndag eftermiddag, Matematik gymnasiet Statistik tidig morgon, Engelska årskurs sju grundskolan mitt på dagen och slutligen Bild tryck av bilder sen fredageftermiddag.
- Hittar jag då någon röd tråd, gemensam nämnare, för så vitt skilda lektioner, på så olika stadier vid så skilda tidpunkter i schemat.
- Ja faktiskt.
Samtliga lektioner var elevaktiva. Där ingick instruktioner men merparten av tiden fick eleverna arbeta själva. Där fanns klart kreativa inslag och då inte bara i Bildämnet. Det rådde en trevlig stämning mellan lärare och elever och mellan eleverna.
-Egentligen fantastiskt med vilken lust eleverna tar sig an arbetet även sena eftermiddagar, tänker här på Bild och Datorkunskap,och imponerande hur fokuserade en grupp årskurs-åtta elever kan vara när de ristar ett tryck i shellackerade kartongplattor som de har som underlag för sin tryckning. Tryckningen genomförs på behandlat papper med hjälp mangelliknande tryckpress som eleverna energiskt rullar fram och tillbaka.
-Kul!
-Imponerande!Andra bloggar om Thanksgiving Day: ©Thommy Sjöberg

Labels:

1 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Thanksgiving inte bara en kalkon utan framförallt en stor helg med tid att umgås med sina vänner.

6:07 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home