Thursday, March 01, 2007

Vadehav Light - kanon

Vadehav - Wattenmeer - Waddenzee från Blåvand till Helder
I dag citerar vi en kärnfull dikt av Harry Martinsson och knyter an till vår blogg nur einen 28 häromdagen.


Ute på havetUte på havet känner man en vår eller en sommar bara som
ett vinddrag.
Den drivande Floridatången blommar ibland om som-
maren.
Och en vårkväll flyger en skedstork in mot Holland.

En dikt som känns kanon när man står i Ribe domkyrkas utsiktstorn och tittar ut över Vesteregnen och marsklandskapet och Vadehavet i horisonten. Läraren i mig vill gärna berätta något mer om Vadehav, marsk och tidvatten.
Från Blåvands Huk i Danmark till Helder i Nederländerna sträcker sig Vadehavets lerslätter som varje dygn spolas med färskt havsvatten av ebb och flod. En sträcka på 500 kilometer - Ett skafferi för sjöfågel, flyttfåglar och fiskare av skaldjur. Vadehavet som i Tyskland kallas för Wattenmeer och i Holland för Waddenzee är en unik naturtyp och fridlyst i vissa zoner. Skyddat av ett pärlband av öar, de Frisiska öarna, som ligger som en barriär mot Nordsjöns stormar är landskapet en plats där människan, erövrat en bit av havet. Genom sinnrika konstruktioner av vallar och utdikning vinner man delar av havet. Ett landskap som kallas marsk och där man binder havsbotten med gräsplanteringar som blir utmärkta betesområden för får och flyttfåglar.
Landskapet med marsk, vadehav och horisont har ett speciellt ljus som vi gillar skarpt på Kistalight. Landskapet är ständigt hotat av stormar, springfloder och numera även av den globala uppvärmningen och växthuseffekten som gör att marsken och kustnära byar och städer är ständigt utsatta.
- Om man har ett behov av en miljö och symbol där människan ständigt för en kamp i naturen är Vadehavets kustlandskap riktigt spännande och lärorika tycker vi på Kistalight.
Andra bloggar om översvämningar:
Andra bloggar om Danmark:
Copyright Thommy Sjöberg

1 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Harry Martinssons vackra dikt representerar kanon i texten.
- Tänk att några få rader kan vara så suggestiva!

12:48 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home