Sunday, March 25, 2007

Tjenare Thommy

Tjena Thompa - Gitarrockare utan ström
Vi spelar tennis i gympasalen. Dubbel – två par, det är gympafröken som är så blond som bara en fröken från en svensk småstad kan vara. Men hon kan balansera det mesta; koner, bollpåsar och namnlistor samtidigt som hon cyklar till utelektionen på bollplan.
- Hon är inte så smart säger lektorn i svenska. Lektorn som en gång under en lektion fick en nerramlande karta från taket i huvudet, som trots detta blodig fortsatte sin undervisning. Lektorn som gärna använder rödpennan likt en Sven Dufva för att besvärja de sista anfallen mot det svenska språket.
Där är fysikläraren. Han som kan räkna ut på svarta tavlan vad som händer om två tåg, med olika hastighet krockar och visa vilka krafter de utvecklar och relativitetsteorin i årskurs tre klarar han som en dans - sånt imponerar på en söderkis i exil.
Och så är det jag Thommy, Thommy med Th – So-lärare som gillar att vara mentor för skrivprojekt.
Det slamrar i dörren – in kommer eleverna.
- Tjena Thommy, lirar du tennis!
- Tjenare Thommy, vilken serve – den ska jag ta efter.
- Tjena Thommy e du här!
Ingen tycks se de andra lärarna.
Elever i korridoren, kavat tjej som ser ut lite som Madonna i keps – vinkar samtidigt som hon hälsar.
- Tjena Thommy hur är läget?
Ung kille med invandrarbakgrund.
- Thoomöö – tjena – får vi tillbaks läxförhöret i dag?
Två väna flickor i årskurs åtta mycket vänliga och leende.
- Tjena Thommy – hur mår du?
- Har vi datasal i dag?

- Hej Thommy säger biträdande rektor i lärarrummet, stavar du ditt namn med Th eller - blir aldrig riktigt klok på hur det ska vara. Det är viktigt med tanke på skolans webbsida.
- Thommy med Th ska det vara. Spelar egentligen inte så stor roll men det var min klassföreståndare på högstadiet som började med den stavningen.
In kommer Per vår bibliotekarie.
- Tjena Thommy jag har fått in en bok som passar dig perfekt; Fotboll förklarar världen av Franklin Foer.

Man har ingen respekt med sig här på plugget tänker jag men det är klart att det är kul att elever och kolleger morsar glatt när de ser en tänker jag på väg ut genom skolans entré.
Där kommer lektorn i religionspsykologi. Mannen med ett namn som klingar likt malm. Läraren som ingjuter respekt och där det är ordning och reda under lektionerna. Där ingen yttrar sig utan att räcka upp handen först och där det formella tilltalet råder.
- Tjena Thommy säger vår lektor vars namn klingar av Stål och som aldrig släpper det formella under en lektion eller ett seminarium och som alltid är ytterst korrekt.

- Tjena säger jag - man är väl folklig!
Andra bloggar om skolan:
Copyright LarsThommy

4 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Obs alla likheter med verkligheten är bara tillfälligheter och arrangerade av förment konstnärliga skäl!

1:22 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

- Historierna ovan kan ses som små anekdoter från förr.

9:51 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Tjenare Thommy ovan finns med som ett avsnitt, något modifierat, i Kistalight goes Ryan.

2:10 AM  
Blogger Jal Pari said...

Web Hosting in Pakistan is a Cheap Hosting and Domain provider in Pakistan, We Deal in Web hosting, reseller, Domains and VPS in Pakistan. PK Domain Web Hosting in Pakistan is a Cheap Hosting and Domain provider in Pakistan, We Deal in Web hosting, reseller, Domains and VPS in Pakistan. we are cheapest, best free web hosting & PK domain registration services provider company in Pakistan, get vps and Dedicated hosting in cheap rates. Give your business an online presence with us today at www.pkdomain.com.pk.

8:36 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home