Wednesday, September 27, 2017

Öppna Ateljéer Light

Bild ovan Öppna Ateljéer från Caroline Möllers blogg Keramik Haget

Dags för Ölands Skördefest sista veckan i september och dags för Öppen Atelje för åtminstone några av Åkerbokonstnärerna som Caroline Möller, Elisabet Hall, Jurgen Ewel och Marin Enander.

I sin bok Öppna ateljéer berättar Ulf Wickbom om Åkerbokonstnärerna och deras historia. De nio nuvarande Åkerbokonstnärerna presenteras i kapitlen Nio öppna ateljéer och i några andra kapitel tecknas deras föregångares historia. De nio var förutom de fyra ovan nestorn Lennart Sjögren, Eva Forsberg, Silvija Boijsen-Sinka, Eva Lissinger och Tony Patricia Garatt
Boken om Åkerbokonstnärerna är också ett samtidsdokument för oss som var unga på sextiotalet. År 1968 bildades de, passande år, genom att ha en gemensam utställning i Åkerboskolan i Löttorp. De var en löst sammansatt grupp som ville visa sina kreativa grejer.
Ett trevligt moget gäng som redan var formade som konstnärer.
 För att nämna några tongivande namn med personlig palett under åren som inte är med osss längre; Walter Frylestam (även en god biodlare) Stephan Lund (sjökapten på Högby fyr) Stig Kastberg (åkte gärna flakmoppe kring Södvik och Persnäs med målargrejerna) Sture Lundgren (mästare på akvareller med ölandston kring Gillberga) och några av de absolut första Åkerbokonstnärerna var Brita Garby och Lars Wellton.

Miljön på Norra Öland kittade ihop gruppen, de ville visa oss platsens skönhet utan att hemfalla åt sjöbodar, Blå Jungfrun och solnedgångar över Kalmarsund. 
Aj...aj för hötorgskonstens klichéer och kladdighet! 

Åkerbokonstnärerna som grupp var alltså mer ett praktiskt nätverk  än att de hade ett formulerat konstnärligt program.  
 De bidrar genom sina utställningar och Öppna ateljéer till kunskap och samhällsutveckling för Norra Öland och är ett viktigt bidrag till den, än i dag, fattiga landsänden och dess intellektuella liv. 
Viktigast dock tycker Ulf Wickbom är att deras konst och utställningar är ett upprop mot amatörismen.
Aj...aj för sjöbodar, gulliga får och solnedgångar, och att Åkerbokonstnärerna förändrar (utvecklar) vårt sätt att se Norra Öland!
Kistalight instämmer oui...oui!
Deras konst blir de visioner, drömmar, berättelser och material bortom klichéerna och fotografiets exakta värld som vi behöver för att fördjupa vår upplevelse av vår vackra landsdel si så där några mil strax norr om Borgholm!
Betyg: I dag special gradig skala ! Nio Öppna Ateljéer av nio!


© Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

2 Comments:

Anonymous Kistalight said...

Rättar till listan med de felande namnen bland Åkerbokonstnärena hemma i Kista!
Med källorna dvs Ulf Wickboms bok Öppna Ateljeer framför mig!
Några av de konstnärer, numera avlidna, som Kistalight verkligen gillat under åren finns också med i Ulfs bok.
Tänker på Walter Frylestam, Sture Lundgren och Stig Kastberg.
Fina grejer där!

8:43 AM  
Anonymous Kistalight said...

Höjdpunkten i Ulf Wickboms bok Öppna ateljéer är kapitlet #de trodde på konsten".
Där resonerar Wickbom om deras betydelse för kunskap och samhällsutveckling,att det också är en form av regional och intellektuell utveckling, flera av dem använder en spännande teknik och kreativa material.
Deras öppet hus i sommarateljéerna är ett bålverk mot amatörismen och viktigast av allt de lär oss se världen och Norra Öland med nya ögon.

1:13 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home