Sunday, April 09, 2017

A Broken Rose in Stockholm

Today we stand up with a great heart for a good and free Stockholm. While our thoughts are with the victims and their relativites after the terrorist attack. Picture Mimmi Kistalight
Here at the wall where the truck drove into Åhlens in the corner of Drottninggatan and Mäster Samuelsgatan. A wall that has become a friendly forum for greetings, memorable quotes and love messages behind a bed of flowers.
On weekdays, normally, the site is one of Stockholm's biggest venues.
 We put our roses, a white rose from Mimmi and a red rose from Kista Light with greetings on a small soulful card from Öland in the rest of the flower sea.
Somewhere on the wall you can read in Arabic.
To kill a human is to murder the world.
While waiting for The Manifestation of Love - Mimmi at The Sergel´s Plaza. Picture Thommy Sjöberg
It has been a bit messy the last time for an old stockholmer and suburban from Kista.
Riots in Rinkeby, shootings in Hallonbergen and Kista!
Young people who lost their lives in gang fights!
And now this!
Can it get worse?
Today we mourn and we are among the good forces with great hearts here on Sergel´s Plaza.
Miriam Bryant singer songwriter does some rehearsal with the the swedish folksong (irish origin) Ett sista glas with beautiful seren text of the former swedish academy member  Lars Forsell. Picture Thommy Sjöberg
While a flock of pigeons doing pirouttes and quick turns in the air high above the square!
Here you kan listen to the song from The Love Manifestation!


Many fine artists, to name a few, Sarah Dawn Finer, Miriam Bryant, Rikard Wolff and Nano with powerful interpretations of their songs and an inspiring speech by Damon Rasti the guy behind the Manifestation of Love.
An impressive and dignified feeling during the minute of silence
never have we shared a silence with so many.

A Broken Rose in Stockholm

I thought that
this was your city
you girl on Queen Street
who was so happy and exited
on your way to springbreak
maybe you had jeans and sneakers
a bagback with unread fantasy books
and curly hair
that your mother could have caressed
you were barely eleven years
and why did you not live
no one could understand
how short your visit
would be in this world


A sea of flowers, light and memory notes at the steps of Sergel´s Plaza Picture Thommy Sjöberg
We write our text in English because we have by far the highest number of visitors from the United States here on our blog.
Today we stand up with a great heart for a good and free Stockholm.

PS The Lyrical piece above is inspired by a poem by one of our greatest living poets in Sweden. And some lines are clean quotes!
© Thommy Sjöberg

Labels: , ,

2 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Lägger den svenska delen av dikten ovan här i kommentarsfältet.
Ser i efterhand att flickans föräldrar inte vill ha mer uppmärksamhet i media.
Klokt av dem och allt vårt deltagande (vi känner med er) från oss.
Dikten här är ett rekviem och får ses som en del av ett sorgearbete över att något sådant här kan hända!
Dikten är för övrigt inspirerat av ett poem av en av våra största nu levande poeter i Sverige.
Och några rader är rena citat!

Jag tänkte att det här var din stad
du flicka på Drottninggatan
som var så glad och förväntansfull
på väg mot ditt påsklov
du kanske hade jeans och gympaskor
en ryggsäck med olästa fantasy böcker
och ett lockigt hår
som din mamma kunde ha smekt
du var knappt elva år
och varför fick du inte leva
Ingen kunde inse
hur kort ditt besök
skulle bli i den här världen

1:08 AM  
Anonymous Kistalight said...

En vecka efter attentatet är det många som förundras över stockholmarnas förmåga att sörja och samla sig.
Medan blomsterbergen, ljusen, minneslapparna och kramdjuren växer på Drottninggatan och Sergels torg.
Går man Drottninggatan ner liknar miljön en surrealistisk konstinstallation mot våld och extremism!
Två polisbilar kring Åhléns är dränkta och överhöljda av blommor, bara den så kallade saftblandaren på taket sticker ut.
Vid trädet ovanför trappan till torget, var det en Alm eller lind, där Kistalight stod under söndagens minnesstund, Love Manifestation,
står en cykel fastlåst - riggad och fylld med blommor.
En poetisk upplevelse!
Vid och på betonglejonen på Drottningatan som markerar att det är en gågata hänger mängder av hälsningar, blommor och det står ljus.
Folk pratar vänligt med de patrullerande poliserna och en annan tar en selfie med ordningsmakten.
Att den kollektiva sorgen och manifestationen når en sådan stor omfattning tror jag beror på att vi varit med förr.
Här inom några kvarter har i modern tid, en statsminister Olof Palme och en utrikesminister Anna Lind mördats.
Vilket också manifesterades med minnesstunder på Sergels torg.
To be continued... batteriet behöver laddas på min iPad!

3:25 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home