Saturday, December 03, 2016

Grattis Tryckfrihetsförordningen 250 år

Grattis till en 250-åring säger vi i dag på Kistalight!
Visst har du varit utsatt för påfrestningar genom åren.
Du har genomlevt Stånds, Representations och Tvåkammarriksdagen och införandet av allmän rösträtt.
Gustaf den III:e och hans manipulationer efter enväldet 1772.
Indragningarna av Aftonbladets upplagor under Karl den XIV Johan.
Visst har det blivit bättre genom åren allt från 1809 års grundlagar fram till utvecklandet av Yttrandefrihetsgrundlagen 1991 som tillförsäkrar oss medborgare rätten att uttrycka oss fritt i radio, TV, filmer, video och liknande upptagningar och rätten till anonymitet vid lämnandet av uppgifter (uppgiftslämnande).
Skarpt också att Offentlighetsprincipen fått leva kvar (överlevt) genom åren!
I dag gäller Tryckfrihetsförordningen, TF, som en av Sveriges fyra grundlagar och vi har sedan 1970 Enkammarriksdag.
Visst behövs moderniseringar i det nya digitala medielandskapet men i allt väsentligt gäller även Yttrande och Tryckfrihetsgrundlagen för oss bloggare och andra inom sociala medier.
Vi har länge  funderat på att skaffa ett Utgivningsbevis för vår blogg på Kistalight för att visa vår goda vilja och seriösa inställning när det gäller att sprida det tryckta ordet på nätet, våra bilder och en och annan film.
 I praktiken är det dock förenat med en hel del byråkrati med utgivningsbevis!
Vid ändringar och användande av texterna ska det alltid dokumenteras och anmälas till Myndigheten för press, radio och TV.
Knepigt för Kistalight som ständigt arbetar med sina texter och använder dem på både blogg, i e-books och traditionella böcker så Utgivningsbevis får vänta.

Visst är det fria ordet hotat i dag!
Att vara journalist är ett av världens farligaste yrken och i vissa länder är de en av de mest förföljda yrkesgrupperna.
I våra moderna demokratiska länder, fram för allt i väst, medietränas politiker, företagare och andra framgångsrika människor hur media ska hanteras.
Att kunna styra mediebilden blir många gånger viktigare än det faktiska resultatet.
Anledning till oro alltså för det fria ordet!
Kistalight tror att ska man ha en värdemätare, en sorts barometer, för hur fritt ditt samhälle är ska du fråga dig vad det går att skämta om.
Vad kan man skämta om hos etablerade media, radio, TV och tidningar?
Finns det något som är absolut förbjudet att skämta om?
När det gäller personer, myndigheter, maktutövare, religion, styrelseskick eller länder!
I så fall varför!
Hot, bara opassande, osmakligt eller är det rent av farligt?
Frågar du dig samma sak på lokal nivå kan du se hur det är på din arbetsplats, i din förening, eventuella organisationer du är medlem i och rent av om du kan skämta med släkt och vänner om det mesta.
Nu har vi ju inte våra grundlagar i Tryck och Yttrandefrihet för att kunna skämta utan för att de behövs, är livsnödvändiga, i ett modernt och demokratiskt samhälle.
High tech, globalisering, digitalisering, klimathot, terror och krig!
Dagens komplexa värld!
Visst här behövs det öppenhet, samtal, kritik och diskussioner, vilja till samarbete om vi ska kunna hantera de problemen (hoten).
Livsnödvändigt då med plats för det fria ordet.
Grattis till vår 250-åring!

© Thommy Sjöberg

Labels: , ,

4 Comments:

Anonymous Kistalight said...

Heja Tryck och yttrandefrihetslagar!
Grattis för 250 år säger vi på Kistalight!
Borde uppmärksammas mer i dessa dagar!
När fria ordet är hotat och journalister förföljs i så många länder.
Vi skulle kunna göra en lång lista på Kistalight!

3:01 AM  
Anonymous Kistalight said...

Internets frihet förväxlas ofta med Upphovsmannarätt och verkshöjd!
Kopiera bilder, musik och text helt vilt med modern digital teknik!
Är...Verkligen något annat än Yttrandefrihet utan egentligen...
Speciellt om det utnyttjas systematiskt rena röveriet!
Jämför de tidiga rövarbaronerna i kapitalismens barndom undrar om de stora i dag, Big Five, bland de digitala jättarna kan liknas vid dem?

2:48 AM  
Anonymous Kistalight said...

Problemet med tryck och yttrandefrihet på Nätet!
Är naturligtvis de uppsjö av sidor med grov pornografi och våld.
Som publiceras med INTERNETS FRIHET som grund!
Vad göra åt detta?

6:28 AM  
Anonymous Kistalight said...

Listan kan göras längre när det gäller problem kring tryck och yttrandefrihet!
Falsk ryktesspridning t ex som levereras som fakta ofta av ryska bloggare,
- som ett led i modern krigföring!
Näthat och nättroll drabbar ofta de som sticker ut från gängse normen.
Mobbing möjliggjord genom nätet!
Rekrytering och propaganda av olika religiösa och politiska extremister,
- bör naturligtvis kartläggas osv

6:45 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home