Saturday, May 14, 2016

Le Dernier match au Parc de Prince - Översättning Light

I dag hyllar vi Zlatan på Kistalight inför hans sista match på Park de Prince med PSG. Hyllningen får bli en liten övning med en översättning av en text om Zlatans rötter i Rosengård. Översättningen går från svenska via engelska till franska och sedan tillbaka till svenska igen med hjälp av Google translate.
Kan bli kul!
Google translation what a translation!
Vi väljer en bit ur Zlatans leende - en gång till!
Vår fjärde mest besökta blogg på Kistalight!

Zlatans leende - en gång till


Mona-Lisa släng dig i väggen! Bild Thommy Sjöberg - Mimmi Kistalight
Här kommer Zlatan Smile! 
Smajlet kan ses vid entrén, gångtunneln, till Rosengård!
Vägen för att komma till Rosengård från övriga Malmö.
Likväl som det är vägen för att ta sig därifrån!
Vägen går under Annelundsbron där tågen dundrar förbi!
Där finns Zlatans leende i ett konstverk av kakel!
Det charmiga leendet är ett konstverk av Björn Carnemalm. 
Det är en stor komposition med färgade plattor i keramik som tecknar läppar, tänder, tunga och mun hos den leende världsliraren. 
Den som kan sin konsthistoria tänker förstås både på Leonardo da Vincis Mona Lisa, Andy Warhols serie popkopior eller Man Rays Flygande munnar.

 Zlatan Ibrahimovic växte upp i gården strax till vänster efter tunneln när man kommer in i området.
Adressen är Cronmans väg.

I dagligt tal kallas gården för Zlatan-gården. 
Zlatans leende möter dem i tunneln som kommer till kvarteret och följer de som lämnar området. 
Vi får alla ta del av hans leende magi när vi passerar förbi.
Det finns även ett citat, en poetisk pärla, av Zlatan ovanför tunneln vid Annelundsbron på gång och cykelvägen mot Rosengård. Se bild Thommy Sjöberg

ROSENGÅRD
Man kan ta en kille från Rosengård
Men man kan inte ta Rosengård från en kille

                                                         Citat Zlatan
/ _ _ _ /

Zlatans smile - again (English version)

MonaLisa eat your heart out! Figure Thommy Sjöberg - Minnie Kista Light Here comes Zlatan Smile! The Smile can be seen at the entrance, underpass, to Rosengård! The road to get to Rosengård from other Malmo. Yet it is the way to get out of there! The road goes under Annelund Bridge where trains thunder past! There's Zlatan smile of a work of art of tiling! The charming smile is an artwork by Björn Carne Ore. It is a great composition with colored tiles in ceramic signs lips, teeth, tongue and mouth of the smiling world player. Anyone who knows his art history course thinking both at Leonardo da Vinci's Mona Lisa, Andy Warhol's popcopies or Man Ray's Flying mouths.  Zlatan Ibrahimovic grew up in the yard just to the left after the tunnel when coming into the area. The address is Cronmans way. Colloquially called the courtyard Zlatan yard. Zlatan's smiling face them in the tunnel coming to the neighborhood and follows they as leaving the area. We all share his magic smile as we pass by. There's even a quote, poetic pearl, Zlatan above the tunnel at Annelund Bridge on walking and cycling path to Rosengård. See picture Thommy Sjöberg Rosengård You can take a guy from Rosengård But you can not take Rosengård from a guy                                                          quote Zlatan
/ _ _ _ /

Zlatan sourire - encore fois (version francais)


MonaLisa manger votre coeur! Figure Thommy Sjöberg - Minnie Kista Lumière
Voici Zlatan Sourire!
Le sourire peut être vu à l'entrée, un passage inférieur, à Rosengård!
La route pour se rendre à Rosengård d'autres Malmo.
Pourtant, il est le moyen de sortir de là!
La route passe sous le pont Annelund où les trains tonnerre passé!
Il y a sourire Zlatan d'une œuvre d'art de carrelage!
Le charmant sourire est une œuvre d'art par Björn Carne Ore.
Il est une grande composition avec des carreaux colorés en signes lèvres en céramique, des dents, de la langue et de la bouche du joueur souriant monde.
Toute personne qui connaît son cours d'histoire de l'art de penser à la fois à Mona Lisa de Léonard de Vinci, les popcopies d'Andy Warhol ou la bouche de Man Ray volants.

 Zlatan Ibrahimovic a grandi dans la cour juste à gauche après le tunnel en venant dans la région.
L'adresse est bien Cronmans.
Familièrement appelé la ferme Zlatan cour.
le visage souriant de Zlatan eux dans le tunnel à venir au quartier et suit leur sortie de la zone.
Nous partageons tous son sourire magique que nous passons par.
Il y a même une citation, si bien que poétique, Zlatan au-dessus du tunnel à Annelund Pont sur la marche et le vélo chemin vers Rosengård. Voir l'image Thommy Sjöberg


Rosengård
Vous pouvez prendre un gars de Rosengård
Mais vous ne pouvez pas prendre Rosengård d'un gars
devis Zlatan

Zlatans leende! (fabulous translation) 
Monalisa äta ditt hjärta ut! Figur Thommy Sjöberg - Minnie Kista Ljus
Leendet kan ses vid ingången, en gångtunnel i Rosengård!
Vägen för att komma till Rosengård övriga Malmö. 
Men det är vägen ut därifrån! 
Vägen passerar under bron Annelund där tåg åska förflutna! 
Det finns en leende Zlatan kakel konstverk! Den charmiga leende är ett konstverk av Björn Carne Ore. Det är en stor komposition med färgglada keramiska plattor tecken läppar, tänder, tunga och mun leende spelare världen.
Någon som känner till kursen i konsthistoria att tänka både Mona Lisa av Leonardo da Vinci, de popcopies Andy Warhol eller mun flygande Man Ray. 
 Zlatan Ibrahimovic växte upp på gården precis till vänster efter tunneln kommer in i regionen.
Adressen är Cronmans.
 I folkmun kallas domstol Zlatan gården. 
Zlatans leende ansikte dem i framtiden tunnelområdet och följer dem ut ur området.
 Vi delar alla hans magiska leende när vi passerar förbi. 
Det finns även en offert, så poetisk, Zlatan ovanför tunneln Annelund Bridge på promenader och cykelled till Rosengård.
Rosengård
Du kan ta en kille från Rosengård 
Men du kan inte ta en kille Rosengård
 quote Zlatan
 / _ _ _ / 

PST! Blev det roligt? 

Tja...ha...ha några roliga formuleringar blev det med överraskande ordvändningar!
Lite utanför boxen så där!
En del föll också bort!
Taggat (markeringar) genom HTML boxen? 
Engelska översättningen blev väl okej men sedan... 
Carnemalm blir väl så kärnfullt Carne Ore!
Blir även märg och kärna, rent av poesi i denna rad!
Vägen passerar under bron Annelund där tåg åska förflutna! 
Lite som att vara vit man ugh...ugh och tala med indian!
Poesi för vampyrer i inledningen?
MonaLisa eat your heart out eller vad sägs om den franska versionen?
Monalisa manger votre coeur!
Blir på svenska rena splashbiten - Monalisa äta ditt hjärta ut!
Google translation what a translation!
Kul språkövning eller ångest för översättare, journalister, lärare och fuskande elever?

PS Tycker gott att man kan använda Googles översättningsprogram i skolarbetet!
Det finns ju ändå där vare sig man vill det eller ej!
Grejen är att kunna använda det på ett bra, vilket inte utesluter roligt, sätt och komplettera med andra lexikon, språkböcker och goda lärare.

©Thommy Sjöberg

Labels: , ,

2 Comments:

Anonymous Kistalight грудь света said...

The Russians are really back!
Top five! - Dagens besökare 19/5
Är det Svenskar som besöker hockey VM i Moskva och har hemlängtan och surfar på Sverige?
Skulle inte tro det?!
Eller är vi en del av, ett traffic jam, en s k överbelastning se Ddos distributed denial of service?
Just i dag har näten slagits ut på inrikesflyget i Sverige!

Russia 310
Sweden 44
Japan 12
Ukraine 4
United States 2

1:12 PM  
Anonymous Kista Lumiere said...

21 maj 2016

Att glädjas eller inte glädjas!
Dessa ryssar som så gärna besöker Kistalights blogg.
Veckor när det händer grejer på nätet!
Se den här veckans överbelastning på nätet för inrikesflyget i Sverige!
Traffic jam och överbelastning - se Ddos distributed denial of service genom små svenska hemsidor?
Statistik senaste veckan!
Entry Pageviews
Top eight

Russia 1199
Sweden 306
Japan 97
United States 34
Ukraine 24
Germany 22
France 15
Bulgaria 6

Så här ser det ut, top five, när det gäller webbläsare, Explorer dominerar med 70 procent med Chrome som tvåa med 20 procen.
De två jättarna blir dominerande, 90 procent tillsammans!

Pageviews by Browsers
Entry Pageviews
Internet Explorer 1212 (70%)
Chrome 358 (20%)
GSA 78 (4%)
Firefox 35 (2%)
Safari 27 (1%)

Vi kollar också vilka operativsystem som använts!
Windows dominerar, inte så konstigt, med 81 procent, resten fördelas i mindre poster.

Pageviews by Operating Systems
Entry Pageviews

Windows 1410 (81%)
Macintosh 111 (6%)
iPad 84 (4%)
Android 75 (4%)
Linux 26 (1%)
iPhone 10 (<1%)
Unix 5 (<1%)

En typisk besökare från Ryssland bör alltså använda Internet Explorer som webbläsare och Windows operativsystem.
Inget konstigt med det hm...hm möjligen kan Explorer betraktas som något gammaldags!
Old fashion way när det gäller Internet tyder på att besökarna använder datorer och inte surfplattor och mobiler när de besöker Kistalight!
Alltså den typiske besökaren på Kistalights blogg den här veckan är en ryss som sitter vid sin dator.
Och av någon anledning hittat fram till mina skrivna alster!
Nyfiken på Zlatan kanske?

4:09 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home