Saturday, December 06, 2014

Nyval Light - On StrikeNyval i mars! Vi låter Love Antell sjunga för de rödgröna!
Väntat men ändå oväntat!
Pokerutspel av Lövfen och Fridolin?
Verkar finnas en hel del energi kring detta!
Rent av ett sätt att tänka utanför boxen!
Löfven och Fridolin är lika med sant!
Rena folktribunerna!
On strike!
Nu får svenska folket rösta om deras budget!
Känns ändå befriande när Stefan Löfven sätter ned foten och bestämmer att nu får det vara nog.
Tror inte Alliansen hade förväntat sig detta.
Kanske ändå det enda rätta?
SAP försöker ändå någonting nytt, verkar inte bara vara taktik, med sitt samarbete med MP. Miljöfrågorna är ju en av de stora frågorna i en allt varmare värld, med stora klimatförändringar, kanske kan deras samarbete utveckla idéer för framtiden.
Annars verkar det vara de politiska blockens försmådda höst!
Allt vi kräver är att någon pratar med oss tycker Sverigedemokraterna och röstar på Alliansens budget.
SAP och MP söker Alliansens stöd mest hela hösten både som grupp och enskilt parti, bjuder på mandariner, men de borgerliga är ändå försmådda och kränkta av någon gammal grej som vi inte ens kommer ihåg på Kistalight från tidigare budgetar.
SAP och MP är som sagt också försmådda.
Ni vet var vi bor säger Löfven till de borgerliga och utlyser nyval den 22 mars 2015.
Kanske har både SAP och Alliansen fantomsmärtor efter svunna väljare?
SAP för att de inte är det massparti de var en gång i tiden och att de har haft svårt att utforma en framtidspolitik i globaliseringens tidevarv.
 Samarbetet med MP kan vara ett sätt att utvecklas!
Alliansen tycks tro att de fortfarande är en regering och att deras ledare är de egentliga statsråden. Får säkert svårt vid ett nyval när tre av deras absolut största profiler lämnat politiken.
Det är inte alls säkert att Sverigedemokraterna ökar när de nu går till val som ett enfrågeparti!
 Kistalight tycker för övrigt att även de andra partierna ska utforma en klarare och tydligare politik när det gäller invandringen och hur vi tar emot flyktingar. Borde inte praktiken utvecklas i hur vi gör när vi i dag t ex tar emot flyktingar från Syrien. De som hittar upp till oss i Skandinavien i utkanten av (norra) Europa är ofta en välutbildad medelklass. Det vimlar av lärare, ingenjörer, läkare, sjuksköterskor och andra medelklassyrken bland dessa flyktingar yrken som det råder brist på i Sverige. Alltså utforma en politik som snabbare tar till vara på deras förmågor så blir det en tillgång för Sveriges ekonomi inte alls en kostnad.

Så här skrev vi i september - Kistalight citerar sig själv!

Kistalight är inte mannen att leverera några lösningar eller metoder för att öppna upp ett hopplöst parlamentariskt läge men vi tror på öppenhet i samtal, värdegrund och någon sorts känsla för fairplay.
Kan man likna svenska riksdagen i dag vid en dysfunktionell familj som behöver hjälp av specialist, en terapeut med djupa insikter i grundlagar, värdegrund och med stor politisk demokratisk insikt och förmåga.
Föräldragruppen SAP och MP (Löfven, Romson och Fridolin - ingen kärnfamiljsdröm) en drömmer om fornstora dagar och de andra har minskat sin väljarandel sen förra valet. De äldre syskonen M, FP, C och KD vill absolut inte vara med på middag  och söndagsbjudningar. M är dessutom sargat efter två stora avhopp - kloka personer som hoppat av politiken. De drar med all heder med tanke på deras ställningstaganden, från familjen, och söker nya partners, så har vi Jonas, V, tillsagd på skarpen av pappa Stefan "du får inte vara med".  Vi får inte glömma illbattingen Jimmy, SD, som envisas med att ha fel åsikter om invandrare och är allmänt reaktionär dessutom verkar han spela nätpoker för stora summor, placerade man inte ofta killar förr i tiden med y-namn Conny, Ronny eller Jimmy på OBS-klinikerna i skolorna när de var besvärliga? Något liknande har hänt med Jimmie - ser att han inte stavar sitt namn med y på slutet men på "Obs-kliniken" är han i Sveriges politiska rum. Även Jimmie kan behöva terapi - om den lyckas? Ja då vore han inte längre Jimmie!
Vad göra?
Prata om eller med Jimmie?
Risken är att han och SD får rollen som outsider eller underdog och just inte behöver administrera och ta ansvar för någon besvärlig vardagspolitisk syssla för att inget parti vill samarbeta med dem. 
Får gå till jobbet utan att jobba liksom och behöver inte lägga fram några budgetar och liknande - lira nätpoker kanske?
Vill du läsa mer om Jimmie och SD kan du klicka här Jimmie Light
Kistalight skådar i kristallkulan!
Blir det nyval kommer säkert ytterkanterna i svensk politik att öka ytterligare  - då blir  det rent av FI i riksdagen, säkert kommer också V och SD att öka sina mandat. Men säkert lika svårt då att fixa egen majoritet för något av blocken. Kistalight september 16 - 2013

Alltså viss risk med nyval!
Möjligheten är ändå att om SAP och MP (de två utbrytarna från den dysfunktionella familjen) förmår mobilisera Vänstern, de unga väljarna och de nya krafterna i politiken, Fi, de som finns på nätet och andra progressiva med sin mer generösa budget mot Alliansens mer egoistiska budget så grejar de en majoritet i riksdagen.
Nu avslutar vi med Carolas tolkning av Gatorna tillhör oss.PS Det verkar bli tufft för SAP med Mp som samarbetspartner. Kritiken är stenhård från borgerligt håll mot Mp och naturligtvis från SD även skarp kritik från de egna inom LO och förstås traditionalisterna inom SAP.
Var det fel taktik med nyval?

Andra bloggar om Kista  Andra bloggar om fotografi Andra bloggar om litteratur  Andra bloggar om klassresor  Andra bloggar om författare: Andra bloggar om Stockholm Andra bloggar om skrivande Andra bloggar om Istanbul
© Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

2 Comments:

Anonymous Kistalight said...

Kistalight inser förstås att det finns mycket tvivel och skepsis mot samarbetet mellan SAP och MP!
Ett klassiskt tillväxtparti ska fungera med ett mer visionärt inte alltid så realistiskt parti!
Men politik är det möjligas konst och utvecklas vi inte av motsättningar om den goda viljan finns?
Frågan är vad säger väljarna?

2:44 AM  
Anonymous Kistalight said...

Det finns även spekulationer att SAP och M skulle kunna ingå en sorts koalitionsregering - se DN:s debattsida!
Kanske en öppning om nyvalet låser sig i liknande block som i dag!
Skulle kunna funka som en sorts kris och samlingsregering kring sakfrågor för att bryta en handlingsförlamning kring regerandet.
Då får vi två klassiska tillväxtpartier vid makten!
Tryggare så?
Vad skulle väljarna säga?

3:21 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home