Sunday, November 09, 2014

Poesi på en dag - 2014

Kistalight har deltagit i Poesi på en dag. Författares Bokmaskin som gör en kulturgärning varje år när de bjuder in hugade författare att delta med sina dikter i en poesiantologi.
Skriva och egen bokutgivning är det en ny folkrörelse i Sverige i dag?
Hur som helst ringlar kön mitt på dagen hos Bokmaskinen, panchisar, indieförfattare, ungdomar - träffar faktiskt en gammal elev, diktare med handskrivna poem, de med datautskrifter och Kistalight med poem på sticka.
Betraktas då som modern!
Men säger vi borde inte alla dikter i dag ligga i Molnet?
Vi deltar med våra Twitterflöden Dessa cykelturer när dimman har lättat som ser ut som fem stycken verser av poesi men som är formade av fem mikrobloggar.
Var av några är exakt på 140 tecken!
Från början var innehållet tänkt som en essä över havets horisont och fantasins gränser på Norra Öland, hägringar och luftspeglingar över Smålandskusten, sockersöt idyll och akvarellmålning vid Neptuni åkrar och funderingar över tidens gång, geologi och strandvallar.
Sedan kokades texten ner till fem mikrobloggar!
Gångbar berättarteknik?
Det får läsaren avgöra!


Dessa cykelturer när dimman lättat
September när jag hämtar tidningen vid kustlinjen
Tröttnar aldrig på det blå blänket mellan tallarna

I norr Tokenäs, Kroken och Neptuni Åkrar
Aldrig så trolskt som en tidig höst
Oxeln ovan Landborgen en berättelse i disig ockra

De fem sjöbodarna på rad, Blå Jungfrun i fonden
En doft av idyll, en fälla, för målare i akvarell
Hägringar över öarna längs Smålandskusten

Strandvallar som geometriska former,  spår efter Inlandsisen
smak av Yoldia och Litorinahavet, Östersjöns olika stadier 
Poesi för en lärare

Havets horisont en möjlighet för fantasin
På försommaren blommar blåelden
som fläktande flaggspel i den karga kalkflisen

 

Labels: , ,

2 Comments:

Anonymous Författares Bokmaskin said...

Författares Bokmaskin
för 4 timmar sedan
TACK ALLA POETER!

199 stycken blev ni i boken Poesi på en dag 2014! Vi bockar även för alla fantastiska uppläsningar under kvällen.
Vi är varje år imponerade av den översvämning av poesi som kommer in till oss under en enstaka dag.
Att lyrik-genren är liten i litteraturvärlden har vi för länge sedan slutat tro på!
Kaos, köer och fantastisk poesi! Vi hoppas det senare även för er överglänste det föregående.
Ishan Kutlu fick vinsten att få göra en egen bok och vi hoppas att den kan komma ut under året.
Konstnär Kjerstin Krantz har målat omslagsbilden, akvarell av rundjur från Nastastenen i Närke.
Nätversion av boken och mingelbilder kommer snart.

11:56 AM  
Anonymous Författares Bokmaskin said...

Kistalight har hämtat nya antologin Poesi för en från Författares Bokmaskin.
Snygg upplaga!
Kan läsas här!
Nu finns Poesi på en dag-boken som nätupplaga:
http://bokmaskinen.se/forum/poesi-pa-en-dag

1:09 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home