Saturday, December 14, 2013

Pisa Light - fritt fall

 Länge trodde Kistalight att PISA-undersökningen hade något med Pisa och fritt fall att göra! Ni vet spännande vetenskapliga och pedagogiska undersökningar med rötter i renässansen och Galilei! Bild Love Sjöberg Kistalight
 Ni vet formeln  LaTeX ekvation !
Här är i alla fall redaktionen på plats vid lutande tornet Torre Pendente i Pisa för närstudier! 
Klart vi stöttar varandra i en klassisk posé!
Plus varför inte med en pedagogisk skiss!? Eftersom jag är en mycket nöjd pensionär efter mer än 30 år på grundskolans högstadium får det bli en lättviktig fråga omkring alarmrapporterna efter den senaste PISA-undersökningen om den svenska skolan.
Förresten!
Svenska skolan finns den?
I all fall om man menar den svenska grundskolan! Klart vi har fria skolval, friskolor och kommunala skolor och grundskolans idé om en skola för alla lever kvar. Den svenska grundskolan som genomfördes fullt ut 1962 har egentligen alltid varit föremål för kritik. Både när det gäller ordning, innehåll och som kunskapsförmedlare.
 Kistalight som i allt väsentligt är en produkt av svenska utbildningsreformer, första generationens student och akademiker, tog helt enkelt tillvara den breddning av utbildning som genomfördes på 1960 och 70-talet. Den pedagogik som då erbjöds hörde hemma i de gamla realskolornas och läroverkens tid. Adjunkter i kostym och mycket kunniga akademiska kvinnliga lärare skötte undervisningen med stor känsla för balansen mellan färdighetsträning, fakta, förståelse och att skolarbete innebär repetition och att vi alla genomgår en kognitiv utveckling under tonåren. Nåja den fanns monsterlärare även på den tiden! 
 Kistalights teori är nu att skolreformer är trögrörliga skapelser (som att navigera supertankers!!) och att det är först nu som skolvärldens dinosaurier (vi) som är på väg ut ur den gamla realskolans hägn, allt sitter i väggarna, inte blivit ersätta med en hållbar realistisk pragmatisk utbildningsstrategi. 
Obs detta är menat som en liten mild kunskapsironi!
 Istället pekar vi på skolans strukturella problem, se ovan med kommunalisering, fria skolval och friskolor, läraryrkets status, (vi som var första generationsakademiker utbildade oss ofta till lärare för lärare var de enda akademiker vi hade mött och som kunde vara våra förebilder) samhällsförändringar med ökad segregation och att eleverna känner sig främmande för skolans mål och mening.
Fritt fall alltså!
Ändå lever vi i ett kunskapssamhälle!
Google och allt finns på nätet! Skolan är någon annanstans! 
Varför inte läsa några bitar ur CV från Kistalight!
Obs mild satir här! I bästa fall med några smulor didaktik!
Grabbar och tjejer ni ska veta att tornet i Pisa lutar mycket mer än man tror! Det skulle säker braka ihop utan diverse skyddsåtgärder och restriktioner. Men en märklig skapelse, världsarv, är det och absolut värt ett besök.
Är den svenska grundskolan också en lutande skapelse?
Även om PISA-undersökningen, Programme for International Student Assessment, är någonting helt annat!
Jag är inte säker på att framtidens hightech behöver pluggskolorna i Asien förmågor för sin utveckling men älskar idén att det är häftigare med en doktorsexamen i teknik eller vilket ämne som helst än en statusbil som BMW! Det är klart att man behöver en hyfsad akademisk nivå för att kunna utveckla sin forskning och teknik.
Så det så!
 ©Thommy Sjöberg


Labels: , , ,

2 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Klart att lärarrollen har utvecklats under Grundskolans tid! Dagens lärare har betydligt större repertoar
och variation i sin undervisning än 60-talets kostymklädda adjunkt!
Men strukturproblem även här! Pedagogiska visioner ska samsas med vardagsdidaktik,
spela på klassen som ett instrument fungerar inte smärtfritt i förhållande till alla individuella behov som ska tillgodoses!
Alla dessa konferenser som mest sker på sidan av... ska samsas med förberedelser, rättning och i bästa fall återhämtning.
Omdömen och IUP-skrivande ska samsas med utvecklingssamtal där man inte får andas om betyg.
Något freudianskt där?
Plus som löken på laxen alla dessa utvärderingar som ska göras - det kan gälla det mesta!
Så ska det sättas betyg!
Borde som mycket nöjd pensionär och student på DSV och Konsthögskolan inte engagera mig i det här!
Sic!
Borde inte den här biten vara med i texten ovan?

1:38 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Glömde e-mailen i förra posten,
e-mailen som tar sådan tid, både att läsa, besvara och skriva nya!
e-mailen som egentligen är en form av icke arbete!
För oss lärare!

2:04 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home