Friday, October 18, 2013

Kistalight an indieauthor

In the footsteps of Stieg Larsson the millenium author

Cover for 'In the footsteps of Stieg Larsson the millenium author'
By Thommy Sjoberg
Rating: Not yet rated. 
Published: Oct. 16, 2013 
Words: 2,050 (approximate)
Language: English
ISBN: 9781301957217


Description

An essay about Stieg Larsson Why not a Millennium Walk In the footpaths of Stieg Larsson? Follow the most attended and best-selling detective story of them all! What is the secret behind the success? Why not pick out and list the ingredients of Stieg Larsson's million-selling concept from Kistalight på spaning Thommy Sjoberg
Price: Free!
 Download Add to your library
If dogs runs free
why not we
(citat Bob Dylan)
Kistalight prövar smashword.com med en essä från Kistalight på spaning om Stieg Larsson och Milleniumtrilogin. 
 Klart värsta hypen är över för de böckerna men kul ändå att publicera en liten e-book speciellt för mina amerikanska besökare med hjälp av Googletranslation.
 What a translation!
Upptäcker att det går alldeles utmärkt att publicera sina bitar på svenska på Smashword och återkommer säkert med provtryck även där!
Känns bra eftersom det är väl pirrigt med dessa googletranslations!
Översättningen håller den?
Om än uppsnyggad!
Essän skulle möjligen kunna räknas som en Kindle Singel på bok och nätförlaget Amazon.
Mindre än en bok men längre än en standardartikel!
Har du varken en iPad, iPhone eller Kindle som läsplatta går det utmärkt att läsa In the footsteps... Online eller ladda ned som PDF-fil.

PS Smashwords kommersiella idé är väl får man förmoda - lite a la Google:
Det är inte storleken det beror på om en produkt är lönsam utan mängden!
10 000 små lönsamma försäljningar är större än några få storsäljare.

Labels: , , , ,

3 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Besökarna från USA, views, är nu oftast fler än de svenska på vår blogg!
Kanske inte fel med en översättning!
Läsarna finns i USA!
Bara för dem att ladda ner!
Statistik för i dag!

Entry Pageviews

United States 378
Sweden 227
South Korea 17
Russia 12
Germany 7
France 7
China 6
Finland 5
osv

1:53 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Statistiken ovan gällde för senaste veckan.
Dessutom har Kistalight i dagarna haft mer än 80 000 besökare på sin blogg.
- All time history since may 2008!

3:02 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Googleöversättning har sina sidor!
Finns det någon ande (själ) där så är siktet inställt på; mindre hjärta och istället fokus lite längre ner.
Deckare blir Dick med stor bokstav! Menar man då Richard den III eller är det något annat?
Genial blir genital - behövs kommentar där?
Vi putsar på vår Googleöversättning och hoppas på Googlegudens välvilja!

1:47 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home