Sunday, August 19, 2012

Ekar och lärare

Av och till under åren besöker Kistalight Trollskogen på Norra Öland. Bild  Trolleken Thommy Sjöberg


 Där finns en riktigt gammal ek, Trolleken, som lär vara 900 år gammal. Fantasifullt att tänka sig den tiden tillbaka i historien!
 – Då var det 1112 och tidig medeltid!
 Man skulle kunna säga att eken har varit med om en del av svensk historia. Från medeltid till reformationen under Gustaf Vasa, stormaktstiden och nordiska kriget, frihetstiden och gustavianska eran och fram till representationsriksdagen, industrialisering och det moderna demokratiska Sveriges framväxt.
- Oj vilka berättelser finns inte där!
 En gammal ek sägs det har en livscykel på 300 år av växande, 300 år av stillastående och 300 år av döende.
Minst 1500 arter kan leva kring och på en gammal jätte-ek främst insekter, larver och svampar. I ihåliga ekar finns rester av gamla fågelbon, multnande trä som kallas  mulm och som gillas av insekter, larver och typ andra ekinvånare.
Hur många elever hinner en lärare med under ett yrkesliv - 1500 eller fler? Hur många läroplaner och skolreformer likt rester av gamla fågelbon hinner vi med innan det är dags för seniorliv?
Kistalight tänker sig gärna som en gammal ek med 30 år av växande, 30 år av stillastående och varför inte ytterligare 30 år av  pedagogiskt mulm som en symbios av sina erfarenheter - likt rester av gamla fågelbon!
- Vilka berättelser finns inte där!

©Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

2 Comments:

Anonymous årstagalningen said...

Så länge Kistalight inte får mulm i det där som håller isär öronen, så är det väl ok

10:15 AM  
Anonymous Kistalight said...

Ha...ha Årstagalningen!
Kanske ligger det där med mulm rätt i tiden!
jfr gärna med kompost!

Cordelia Edvardson i Svd har en krönika här om dagen med titeln I minnenas mylla hittar vi oss själva. Apropå Johan Cullbergs bok om Ekelöf - En diktares kompost!
Man behöver inte vara en diktare för att ha en kompost men man ska akta sig för att låta sin kompost ligga i träda skriver Edvardson1

Så klokt ...så klokt säger vi på kistalight!

9:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home