Sunday, March 20, 2011

Tour de Millenium translation - en gång till

Salander och Strindberg m fl på bilden!  KISTAlight said...Varför inte översätta vår googletext a la Millenium tillbaka till svenska från franska och engelska!

- Vad händer?
Googlesvenska!
Blir som man befarat!
Här en bit från Salander och ensamheten!

Samtidigt följer Salander en utvecklingskurva. Hon, tjejen med aspberger syndrom, lär sig konsekvensanalys, studerar högre matematik, bättrar på sin kvinnlighet och reser till Västindien för sina klipp som hacker innan det är dags för slutuppgörelsen med familjen (se antikt drama) och uppgörelsen med samhället.
Man kan undra hur mycket Stieg Larsson har vävt in från sin egen personliga historia och känslomässiga utveckling i sin Salander historia. Salander som är Millennium trilogins clou och genidrag – här förs Pippi in i den digitala tidsåldern.

While Salander follow a development curve. She, the girl with Aspberg syndrome, learning impact, studying higher mathematics, will help boost her femininity and travel to the Caribbean for her clips hacking before it is time for the final settlement with the family (see ancient drama) and to deal with society.
One wonders how much Stieg Larsson has taken from his own personal history and emotional development in his Salander history. Salander is the Millennium trilogy genius Clou and here are cyberPippi in the digital age.

En suivant une courbe de développement Salander. Elle, la jeune fille avec le syndrome Aspberg, l'apprentissage d'impact, l'étude des mathématiques supérieures, aidera à rehausser leur féminité et de Voyage dans les Caraïbes pour leurs clips piratage avant le moment est venu pour le règlement définitif avec la famille (voir drame antique) pour traiter avec la société.
On se demande combien de Stieg Larsson a tissé à partir de sa propre histoire personnelle et le développement émotionnel, dans son histoire Salander. Salander est du Millénaire trilogie Clou et le génie - ici sont Fifi à l'ère numérique.
                                                                            
- Blir en rätt festlig variant av svenska - kistalight !

Längs ett utvecklingsperspektiv kurva Salander. Hon kommer flickan med syndromet Aspberg, lärande inverkan, studiet av högre matematik, bidra till att förbättra sin kvinnlighet och resa till Karibien för deras klipp piratkopiering innan det är dags för den slutliga uppgörelsen med familjen (se antika drama) att ta itu med samhället.
Man undrar hur många Stieg Larsson har vävt från sin egen personliga historia och emotionella utveckling i sin historia Salander. Salander är den Millenniumtrilogin Nail & Engineering - Fifi här är i den digitala tidsåldern.

Sic!
Vår Googletranslation får stå kvar ovan.
Den som vill får rätta!
- Open source!
Hej och hå alla vänner av språklig ordning!

Andra bloggar om Kista  Andra bloggar om Milleniumtrilogin
©Thommy Sjöberg

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home