Monday, December 17, 2007

Jag längtar till Italien

Vackra citroner från Amalfi - men akta fingrarna!

Arbetslagsmöte på morgonen.
– Känns bra att börja veckan på det sättet;
några elevärenden, information om veckans händelser,
kan vara något om en brandövning eller besök av en skolinspektör, kanske planering av ett gemensamt projekt.
- Äntligen måndag klämmer jag till med när jag hälsar eleverna välkomna till en ny vecka på mentorstimmen som alltid följer på mötet.
Betänk bäste medborgare att när du klarat av måndagen är tjugo procent, av arbetsveckan överstökad.
Smaka på det tjugo procent eller en femte del.
Jämför med en tjugo procentig löneförhöjning!
- Inga dåliga grejer!
Andra bloggar om nya böcker:
Thommy Sjöberg

Labels: , ,

1 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Biten ovan ingår faktiskt i nya boken Kistalight goes Ryan.
Hit in tills opublicerad.
- Men inte nu längre!

3:34 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home